Monday, September 7, 2009

Islam tidak suka orang yang hidup di dunia sebagai pengekor, iaitu orang-orang yang berwatak penjilat dan ingin memperoleh kenikmatan yang ada pada orang lain.Mereka itu hidup di dunia sebagaimana kancil yang makan dari sisa mangsa harimau.Orang Muslim tidak boleh bergantung kehidupannya kepada orang lain dengan cara yang hina separti itu.Sebaliknya mestilah menjaga nama baik peribadi dan kehoramatan diri.