Thursday, October 15, 2009

Orang yang berdikari tidak bergantung hidup dengan orang lain.
Orang yang berdikari ibarat seekor singa yang berani berjalan seorang diri
dan bukan nya bersikap seperti kumpulan biri-biri yang sentiasa bergantung
kepada ahli kumpulannya.

No comments:

Post a Comment